Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1988 : พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันสถาปนา นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต,และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร”

พิธีบูชาขอบพระคุณ “ในโอกาสวันสถาปนา นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต,และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง  เหล่าสุนทร”  บาทหลวง Joachim Nguyen Van Thanh อธิการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน , ภราดาอนุวัฒน์  วิภาคธำรงคุณ, ภราดาภาณุวัฒน์  เหมือนทับ ผู้ช่วนผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ผู้แทนคณะกรรมการ 4 ฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู/ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 492 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 475 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4