Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1986 : โครงการ ACR เพื่อชุมชน

งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการ โครงการ ACR เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารซีเมออน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีทีมงานจากสำนักผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 560 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 554 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1