Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1984 : อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา13.00 -15.00 น.  หน่วยงานสุขอนามัยและครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้จัดอบรม เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบี้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนสามารถนำความรู้ไปที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมทั้งสามารถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ในเบื้องต้นได้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 581 ครั้ง (Login 52 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 529 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()
  1