Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1981 : ผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้แทนกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมถ่ายรูปและให้โอวาทกับคณะผู้แทนกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคมถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายชื่อ ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
นายวิลาศ ศิริพันธ์ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจำนวน 8 คน
นายธีระกานต์ นันทะวิชัย 
นายพศิน ศิริบุญ 
นายอาทร แตรประสิทธิ์ 
นาย ภัทรธร วงศ์อนันต์นนท์ 
เด็กชาย ติณณภัทร์  จันโทภาส 
นายชัชชัย ศักดิ์ศรีเจริญ  
ด.ช.ร่มธรรม สุทธิชม 
นาย สยาม รักนาค
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 240 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1