Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1980 : ค่ายผูู้นำ

วันที่ 9  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดให้คณะกรรมการนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ  Smart Program เข้าค่ายผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะวิทยากรจากบริษัทแพคริม  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในช่วงเช้า  และในช่วงบ่ายนักเรียนแบ่งกลุ่มในการคิดกิจกรรม เพื่อจัดค่ายให้นักเรียนหัวหน้าห้องในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 520 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 504 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3