Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1974 : กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน(พิธีบูชาขอบพระคุณ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ครู นักเรียนคาทอลิกเเละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดเเม่พระนิจจานุเคาระห์ ระยอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 39 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 432 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 425 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2