Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1971 : นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

งานกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักเรียนแบตมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2562
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รายชื่อ นักกีฬา
เด็กหญิงจิราภา พุดด้วง
เด็กหญิงศานต์ฤทัย ศรีอุบล
เด็กหญิงณิชา กอบเกียรติกวิน
เด็กหญิงอัญชรินทร์ ตั้งธนไพบูลย์
เด็กหญิงพิมลอมร วุฒิการ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 369 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 354 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1