Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1970 : นักเรียนร่วมเเข่งขันว่ายน้ำ อัสสัมชัญสมุทรปราการ เเชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

นักเรียนร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำอาคารศักดานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รายการเเข่งขัน

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น   

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ถ้วยรางวัล

รุ่นอายุ

1

เด็กชายณัฐวรรธ วัฒณลาภมงคล

ม.3/4

1

3

4

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3

14

2

เด็กชายธีภพ สีขาว ม.2/6

ม.2/6

2

1

2

-

14

3

เด็กหญิงมิ่งพร กันหานนท์

ม.3/2

1

1

2

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 6

14

4

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญชื่น

ม.3/1

-

1

-

-

14

5

เด็กหญิงสิริรัช อินพหล

ม.1/1

1

2

4

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5

13

6

เด็กหญิงธัญรดา สีขาว

ม.1/1

2

1

1

-

13

7

เด็กชายอนนันสิทธิ์ ตั๋นเต็ม

ม.1/1

-

2

3

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5

12

8

เด็กชายป้องภูมิ กันหานนท์

ม.1/3

3

-

4

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2

12

9

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แซ่เตียว

ป.6/6

-

3

-

-

12

10

เด็กหญิงภีมวาร์ ไทยแสน

ป.6/7

2

  -

5

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 6

12

11

เด็กหญิงธนัฏนันญ์ ภู่ชำนาญ

ป.5/2

-

4

3

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4

11

12

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เอกลัคณารัตน์

ป.5/2

1

3

2

-

11

13

เด็กชายกฤตภาส ผ่อนฉาย

ป.5/4

-

3

4

-

10

14

เด็กชายธนวินท์ แสงพงษ์พิทยา

ป.5/5

-

-

2

-

10

15

เด็กชายอธิรนันต์ ตั๋นเต็ม

ป.5/1

-

2

5

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4

10

16

เด็กหญิงพิมพ์นารา แซ่เตียว

ป.5/3

1

-

4

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 6

10

17

เด็กหญิงกุลจิราณัฏฐ์ กาญจนานุรักษ์

ป.5/4

1

1

-

-

10

18

เด็กหญิงภีมวารี ไทยแสน

ป.5/1

2

1

1

-

10

19

เด็กชายพชร ทองชู

ป.3/4

5

2

-

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3

9

20

เด็กหญิงศิรีสสร จิระพงษ์พันธ์

ป.4/7

-

1

-

-

9

21

เด็กชายธีรภา สีขาว

ป.2/2

-

3

-

-

8

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 39 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 370 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 359 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2