Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1969 : อบรมนักเรียน เรื่องความซื่อสัตย์

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ( เวลา 08.00 - 08.10 น.)  มีการอบรมนักเรียนในหัวข้อความเสียสละ โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ อบรมนักเรียน Smart Program   ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ  อบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา  ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 23 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 422 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 405 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2