Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1967 : นักเรียนร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับเกียรติเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายสถานที่ กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 108 แห่งการลูกเสือไทย พร้อมกันนี้กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองยังได้นำ ตัวแทนกองลูกเสือเข้าร่วมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมทั้งนำวงโยธวาธิตเข้าร่วมบรรเลงในกิจกรรมดังกล่าว

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 57 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 388 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 381 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3