Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1956 : กิจกรรม สดุดีสุนทรภู่

เนื่องด้วยทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีเทิดเกียรติคุณสุนทรภู่และกิจกรรมต่างๆ สำหรับปีนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้นกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มิสมาริสา สิงหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี  และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
,3/4 ,4/3 ,6/5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ,2/3 ,3/5 6/2  เข้าร่วมกิจกรรม

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 119 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 536 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 524 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6