Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1942 : เลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับปฐมวัยเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีนักเรียนที่ลงสมัครทั้งหมด 7 หมายเลข  ซึ่งผลการนับคะเเนน หมายเลขที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนได้เเก่ หมายเลข 7 ด้วยคะเเนน 112 คะเเนน โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้เเก่ เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล้ายจินดา ,เด็กชายพุฒิภัทร น้อยหมอ ,เด็กหญิงณัชชา รัศมี
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 608 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 603 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1