Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1939 : ผู้อำนวยการมอบรางวัล การเเข่งขันทำพานไหว้ครู

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร การเเข่งขันทำพานไหว้ครู เเละให้โอวาทเเก่นักเรียน 
รายละเอียดดังนี้
ประเภทสร้างสรรค์    รางวัลที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
                                 รางวัลที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                                 รางวัลที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 ประเภทสวยงาม     รางวัลที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
                                รางวัลที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                                รางวัลที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 569 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 555 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1