Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1938 : นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.00 น.  งานสุขอนามัยฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับทางโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ เเละบริษัท B WORK HEALTH CENTER จังหวัดระยอง จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับครูเเละนักเรียน เพื่อป้องกันเเละดูเเลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนที่จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดให้กับนักเรียน (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 57 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 675 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 665 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3