Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1937 : ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562

ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 213 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 206 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1