Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1935 : พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 18  มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีประดับเข็ม ให้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยท่าน ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ , ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ , คณะกรรมการที่ปรึกษา ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละ 6 เข้าร่วมพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 755 ครั้ง (Login 33 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 722 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4