Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1927 : การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 11  มิถุนายน  2562  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นประธานในการประชุม ภราดา ดร.พีระนันท์  นัมคณิสรณ์  ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล   ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณเสาวนีย์  ชีวมงคล ผู้แทนผู้ปกครอง  มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต ผู้แทนครู  เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานด้านต่างๆ  ของโรงเรียน   ณ ห้องประชุม1 อาคารส่ง เหล่าสุนทร 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 248 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 229 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()
  1