Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1920 : อบรมลูกเสือจราจร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรบกองร้อยพิเศษและลูกเสือจราจร และกฎหมายงานจราจรเบื้องต้นขึ้นซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย  “การป้องกันอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอก”      โดยเฉพาะการจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง       รวมถึงการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถยนต์   และฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักกฏหมายจราจร มีลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด276  คน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 411 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 404 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2