Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1916 : กิจกรรมฟังเทศน์วันศุกร์ต้นเดือน

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562  ทางงานอภิบาลศาสนาพุทธและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม. ได้จัดกิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน (ฟังเทศน์) ประจำเดือนมิถุนายน  ตามสถานที่ต่างๆดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 (ฟังเทศน์)ที่โดมฟิลลิป  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 (สวดมนต์ที่อาคาร 40 ปี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 สวดมนต์ที่โดมมิคาเอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ฟังเทศน์ ที่อาคารซีเมออน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 37 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 473 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 462 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2