Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1905 : การดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อนวยการ หัวหน้างานจราจร และ พ.ต.ต.พิพัฒน์ สมนึก สารวัตรจราจร สภ.เมืองระยอง พบปะพูดคุย ทำความร่วมมือในการดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 267 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 258 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1