Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1902 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ในเวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมปีติมหาการุญ โดยมีภราดา ดร. ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นประธานในพิธี ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 475 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 464 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4