Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1899 : นักเรียนร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ นักเรียน Smart English Grade. 6/7   ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ INTO ORBIT เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM  โดยเด็กชายณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ ได้รับรางวัล Project Presentation Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้  

ด.ช. ธนัท  กาญจนะจิตรา นักเรียน Smart Science Grade. 3/6   ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ FLL JUNIORN 2019 MISSION MOON  เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM  โดยเด็กชายธนัท กาญจนะจิตรา ได้รับรางวัล Project Research Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 192 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3 ด.ช. ธนัท กาญจนะจิตรา นักเรียน Smart Science Grade. 3/6 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ FLL JUNIORN 2019 MISSION MOON เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายธนัท กาญจนะจิตรา ได้รับรางวัล Project Research Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()

รูปที่ 4 ด.ช. ธนัท กาญจนะจิตรา นักเรียน Smart Science Grade. 3/6 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ FLL JUNIORN 2019 MISSION MOON เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายธนัท กาญจนะจิตรา ได้รับรางวัล Project Research Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()

รูปที่ 5 ด.ช. ธนัท กาญจนะจิตรา นักเรียน Smart Science Grade. 3/6 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ FLL JUNIORN 2019 MISSION MOON เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายธนัท กาญจนะจิตรา ได้รับรางวัล Project Research Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()

รูปที่ 6 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ นักเรียน Smart English Grade. 6/7 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ INTO ORBIT เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ ได้รับรางวัล Project Presentation Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()

รูปที่ 7 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ นักเรียน Smart English Grade. 6/7 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ INTO ORBIT เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ ได้รับรางวัล Project Presentation Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()

รูปที่ 8 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ นักเรียน Smart English Grade. 6/7 ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ INTO ORBIT เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ STEM โดยเด็กชายณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ ได้รับรางวัล Project Presentation Award พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้
()
  1