Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1897 : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต้อนรับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณสมศักดิ์  พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ให้การต้อนรับ ภราดาดร. ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ตามประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ท่านผู้อำนวยการได้แจ้งถึงนโยบายการบริหารงานโรงเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารร่วมกันกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  และเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้าน Terra Cotta  เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 366 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 353 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1