Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1896 : นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ

การเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ
เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561และ
เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา นักเรียน Smart Program Graed3  ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(โครงการสสวท.ระดับประเทศ)และอีกหนึ่งรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(7th Thailand Mathematics Contest) ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญเงิน แก่เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Grade3 จากสมาขิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 259 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 253 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
()

รูปที่ 2 เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(โครงการสสวท.ระดับประเทศ)
()

รูปที่ 3 เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(โครงการสสวท.ระดับประเทศ)
()

รูปที่ 4 เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
()

รูปที่ 5 การเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561และ เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(โครงการสสวท.ระดับประเทศ)และอีกหนึ่งรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(7th Thailand Mathematics Contest) ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญเงิน แก่เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Grade3 จากสมาขิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
()

รูปที่ 6 การเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ เด็กชายพงศ์ศรัน หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561และ เด็กหญิงณัชชา หล่อยดา นักเรียน Smart Program Graed3 ได้ผ่านการทดสอบเพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(โครงการสสวท.ระดับประเทศ)และอีกหนึ่งรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(7th Thailand Mathematics Contest) ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญเงิน แก่เด็กชายพงศ์ศรัณ หวังงำทรัพย์ นักเรียน Smart Program Grade3 จากสมาขิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
()
  1