Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1887 : พิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ งานมอบรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นเเละงานเลี้ยงขอบคุณครู

พิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ งานมอบรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นเเละงานเลี้ยงขอบคุณครู  ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562  ณ อาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โดยมี มิสสำราญ  เมียงมาก ครูเกษียณ ในปีการศึกษานี้
ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธี
คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคม ผู้ปกครอง และครู 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ครูเกษียณ เข้าร่วมพิธีในวันนี้...

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 112 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 252 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 235 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6