Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1886 : กิจกรรม มหาสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย สุขใจทั่วหล้า

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยเเละการเเสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม มหาสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย สุขใจทั่วหล้า (วันปีใหม่ไทย) ขึ้นใน วันที่ 11 เมษายน 2562 
ณ ลานอโศก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้...

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 128 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 224 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7