Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1883 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและเจ้าหน้าที่

สำนักผู้อำนวยการงานอภิบาลศาสนาพุทธร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและเจ้าหน้าที่ ขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และได้กราบอาราธนาพระครูใบฎีกามงคล อชิรปญโญ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหารและอาจารย์อัฐวิชญ์ สามัญจิตต์ (อาจารย์อ้วน) ทีม Growing Life Training เป็นวิทยากร
ภาาดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 211 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 271 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 255 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11