Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1865 : “ACR Charity Night” ครั้งที่ 28(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดงาน “ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงทักษะความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ ส่งเสริมความกล้าแสดงออก
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่องซึ่งการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงของนักเรียนระดับ  อนุบาล 3, ป.1-3  ,ม.1-3
รวมถึงการเชิดชูเกียรติของครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่
1.ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับรางวัล ครูดีศรีระยอง  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
2.มิสจิตรวรรณ คงแรง
3. มิสเกษร แก้วประดิษฐ์
4.มิสฑาริกา บุญพันธ์
5.มิสละไม แบบกัน
6.มิสพัชมณ นวลนันตา
7.มาสเตอร์วิลาศ ศิริพันธ์
8.มาสเตอร์พัลลภ  คำแก้ว
9. มิสบังอร แก้วมูล
และรวมยกย่องครูที่มีอายุงาน 25 ปีขึ้นไป  ได้แก่  1.มาสเตอร์รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล  2.มิสกรรณิกา คอนหน่าย
ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี
ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ,ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้ร่วมบริหารครูแขกท่านผู้มีเกียรติและนักเรียน เข้าร่วมพิธี 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3551 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1764 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1747 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178