Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1863 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง เเละเพื่อนๆ  ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ในสถานบันที่ตนศึกษาอยู่ รวมทั้งการปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในสถานบันตนเอง

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 69 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 411 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 401 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4