Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1861 : วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC"

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดกิจกรรม “ACR: Quality Learning Community Towards EEC ”

โดยในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562   ท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และบรรยายความรู้ตามโครงการ “อบรมความรู้กฎหมายแก่เยาวชน  ปี 2562 ”ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีท่านภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย   อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการ  ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะผู้ร่วมบริหาร ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

และในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
ช่วงเช้า มีกิจกรรม Multi Cultural International Day  ท่านภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศ   การแสดงของนักเรียน
ในช่วงบ่ายนักเรียนและท่านผู้ปกครองรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ EEC ”โดยคุณปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 315 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 997 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 975 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16