Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1855 : กิจกรรมวันครู

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ทางสมาคมการศึกษาเอกชนระยองได้จัดกิจกรรมวันครู ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจำนวน11 ท่าน เข้าร่วมางาน และครูที่เข้ารับรางวัลครูเอกชนดีเด่นจำนวน 9 ท่าน  ได้เเก่

ระดับปฐมวัย 

          นางสาวสุภัทรา รัตนกูล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          นางสาวจิตรวรรณ คงแรง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          นางเกษร แก้วประดิษฐ์    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ระดับประถมศึกษา

          นางสาวฑาริกา บุญพันธ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นางบังอร แก้วมูล    ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นางสาวพัชมณ นวลนันตา   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษา
          นายพัลลภ คำแก้ว   ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นายวิลาศ ศิริพันธ์    ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นางละไม แบบกัน    ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 209 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 190 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1