Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1854 : กิจกรรม “ACR เดิน-วิ่ง-ปั่น ครั้งที่ 4”

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดกิจกรรม “ACR เดิน-วิ่ง-ปั่น  ครั้งที่ 4”  โดยได้รับเกียรติจากคุณวีรพล จิระประดิษฐ์กุล ACR รุ่น 6 อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้ร่วมบริหาร ครูนักเรียน  และผู้ปกครอง เเละบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท FUN RUN (เพื่อสุขภาพ) ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร  ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน....

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 484 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 588 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 567 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25