Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1838 : นักเรียนร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อเสาร์วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ด. ญ. พรรษชล อินต๊ะนางแล ป. 6/4 และด. ญ. ณัฐณิชา รักษาสัตย์ ป. 6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 14 คน ผลการแข่งขันเดี่ยวเปียโน
ด. ญ. พรรษชล อินต๊ะนางแล ป. 6/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และ  ด. ญ. ณัฐณิชา รักษาสัตย์ ป. 6/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โดยมีมาสเตอร์เกรียงไกร คงเมือง ครุผู้สอนดนตรีระดับประถมศึกษา เป็นผู้ฝึกสอน และ ควบคุมการฝึกซ้อม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 318 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 313 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1