Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1834 : ค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2561 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พานักเรียนไปเข้าค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนา ครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว) ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปในสังคม และความเป็นจริงที่ต้องการแสวงหาด้วยตนเอง ในหัวข้อ "เรียนรู้ชีวิต เพื่อคุณค่าแห่งวัย" จัดโดย ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 188 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: นาย  เรวิทย์    วงเวียน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 253 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 249 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10