Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1830 : นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน  CIAU Chinese Singing Contest จัดการแข่งขันโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลการแข่งขันดังนี้
นายโฮเซ่ เกษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
เด็กหญิงลภัสรดา พงศ์สุทธินันท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กชายประพนธ์ ศิริพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชมเชย
เด็กหญิงชญานี เปรี่ยมพิมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงสุประวีณ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รางวัลชมเชย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 253 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 250 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1