Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1827 : วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดย ม.กฤช ศิลปชัย หัวหน้างานดนตรี และ ม.อนันต์ อ่อนนา ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตได้นำนักดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน เข้านำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นายเอก พะเนียงทอง มาถวายแด่พระภิกษุ ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นผู้รับผ้าพระกฐิน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 307 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 300 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2