Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1819 : กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล)

เมื่อวันเสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมระยองได้จัดกิจกรรม OPEN SCHOOL (อนุบาล) สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลการรับนักเรียนและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตร ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 327 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 316 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4