Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1807 : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมประเทศเกาหลีใต้

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษา และเศรษฐกิจสังคม ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนักเรียน จำนวน  25  คน และครูควบคุม จำนวน  2  คน  มีนายวิลาศ  ศิริพันธ์ และ นายพัลลภ คำแก้ว  เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อทัศนศึกษา จำนวน 4 คืน 6 วัน ออกเดินทางวันที่  14   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 โดยการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 365 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 359 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3