Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1805 : การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561  งานนโยบายและแผนร่วมกับงานพัฒนาบุคคลกรโรงเรียน ได้จัดอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564  ให้กับครูจำนวน 83 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)เอแบค(ABAC) เป็นวิทยากรในครั้งนี้...

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 360 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 344 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5