Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1804 : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยองสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง เป็นการอยู่ค่ายพักแรม 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่  1 – ๗ ตุลาคม ๒๕๖1  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พิธีเปิดได้รับเกียรติจากสิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน และประธานกิจกรรมรอบกองไฟได้รับเกียรติจาก นายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางการลูกเสือสามารถนำไปใช้ในกองลูกเสือในสถานศึกษาของตนเองได้ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 73 คน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 63 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 348 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 334 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4