Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1803 : รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  ภราดาอนุวัฒน์   วิภาคธำรงคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ  เข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาเอกชน สช. ผู้แทน นายชลำ  อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 173 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 163 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1