Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1800 : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16-22  กันยายน 2561  ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ  ศึกษาศิลปวัฒนธรรม  และ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงสัญญา MOU  ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 169 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 162 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2