Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1798 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1เเละ6

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561     เวลา  09.00-15.00 น. ณ อาคาร 40 ปี

งานสุขอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล เนินพระ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียน

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โรคหัด  หัดเยอรมัน คางทูม)

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โรคคอตีบ บาดทะยัก)

(เฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญาตฉีดเท่านั้น)

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 66 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 564 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 555 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4