Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1796 : ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจกรรมงานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งนักเรียนกีฬา(กรีฑา) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดระยองรุ่นอายุ 18 ปี
1.วิ่ง 100 เมตร (ชาย) นายจักรพรรดิ เกอวิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
2.วิ่ง 800 เมตร (ชาย) นายภูดินันท์ ประสิทธิ์ลาภสกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3.ทุ่มน้ำหนัก (ชาย) นายรัชยุทธ ประทีปเพชรทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1
4.กระโดดไกล(ชาย) นายนิรวิทย์ ประทุมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 550 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 533 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2