Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1795 : วันภาษาและวัฒนธรรมจีน ACR

เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมจีนAcr  ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องด้วยหลายปีมานี้ทางโรงอัสสัมชัญได้รับการสนับสนุนจากทางผู้บริหารและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการเป็นสนามสอบ Hsk Hkkk Yct การดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี ทางศูนย์ภาษาจีนมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น. ในงานวันนี้ มีการแสดงบนเวทีที่แสดงความสามรถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของนรระดับอนุบาล ประถมและมัธยม รวมถึงมีการมอบรางวัลแก่นร ที่สอบได้คะแนนสุงสุดของการPre Test Hsk และYct ให้กับนักเรียนอีกทั้งภายในงานนำโดยZhao Pei Xin Yuanzhang หัวหน้าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีการออกบูทศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาทิเช่น ชงชา เขียนพู่กันจีนและมีออกบูทอาหาร เล่นเกมส์ ความรู้วัฒนธรรมต่างๆ การโดยนักเรียนศิลป์ภาษาจีน และศิลป์ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนร ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 153 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 429 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 424 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8