Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1794 : การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม

ทางฝ่ายกิจกรรม งานกีฬา ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561  ถึง 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และ สนามกีฒฬากลางจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และส้งคม

2.เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

4.เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

5.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

6.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีดังต่อไปนี้

1.รางวัลถ้วยรวมกีฬาระดับประถมศึกษา         ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 1,545 คะแนน    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว   คะแนนรวม 1,460 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี ฟ้า   คะแนนรวม 1,430 คะแนน

2.รางวัลถ้วยรวมกีฬาระดับมัธยม                    ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 1,905 คะแนน    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว   คะแนนรวม 1,730 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี ฟ้า   คะแนนรวม 1,700 คะแนน

3.รางวัลถ้วยรวมกรีฑาระดับประถมศึกษา        ชนะเลิศ  สี แดง    คะแนนรวม 323 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว   คะแนนรวม 322 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี ม่วง   คะแนนรวม 311 คะแนน

4.รางวัลถ้วยรวมกรีฑาระดับมัธยมศึกษา         ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 349 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  ฟ้า      คะแนนรวม 311 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี แดง   คะแนนรวม 284 คะแนน

5.รางวัลถ้วยรวมขบวนพาเหรดระดับประถมศึกษา      ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 460 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว     คะแนนรวม 455 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี แดง   คะแนนรวม 452 คะแนน

6.รางวัลถ้วยรวมขบวนพาเหรดระดับมัธยมศึกษา       ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 489 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว     คะแนนรวม 474 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี แดง   คะแนนรวม 452 คะแนน

7.รางวัลถ้วยรวมกองเชียร์ระดับประถมศึกษา             ชนะเลิศ  สี ฟ้า    คะแนนรวม 909 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  ม่วง     คะแนนรวม 897 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี เขียว   คะแนนรวม 877 คะแนน

8..รางวัลถ้วยรวมกองเชียร์ระดับมัธยมศึกษา             ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 1,130 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว     คะแนนรวม 1,128 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี ฟ้า   คะแนนรวม 1,070 คะแนน

9.รางวัลถ้วยรวมลีดเดอร์ระดับประถมศึกษา             ชนะเลิศ  สี ฟ้า    คะแนนรวม 911 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  แดง     คะแนนรวม 907 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี ม่วง   คะแนนรวม 899 คะแนน

10.รางวัลถ้วยรวมลีดเดอร์ระดับมัธยมศึกษา             ชนะเลิศ  สี ม่วง    คะแนนรวม 963 คะแนน        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สี  เขียว     คะแนนรวม 932 คะแนน     รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สี แดง   คะแนนรวม 929 คะแนน

11.รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ สแตนเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา     ได้แก่   สีม่วง       คะแนนรวม 579 คะแนน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะภราดา ประธานพิธีเปิด ประธานพิธีปิด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการกลาง คณะครูประจำสี นักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีในครั้งนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 714 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิการ์    มณีแสง  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2040 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2013 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36