Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1793 : พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ทางฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561  ในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรักและมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องของความเสียสละ  ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันครั้งนี้  ได้จัดนักเรียน  ครู ออกเป็น  4 สี   คือ   สีแดง   สีม่วง   สีเขียว   สีฟ้า  มีประเภทกีฬาและกรีฑา  ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด17 ชนิด 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 423 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 714 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 706 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22