Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1781 : โครงการ ACR เพื่อชุมชน

งานสื่อสารองค์กร สำนักผู้อำนวยการ จัดอบรมเรื่อง “การ Edit ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” ตามโครงการ ACR เพื่อชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ในการอบรมครั้งนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICT และ Graphic design คือ มาสเตอร์วสันต์  จันทรเสนา และมาสเตอร์ศุภรัตน์  จันทโชติ เป็นวิทยากร และมีนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนวัดป่าประดู่  โรงเรียนวุฒินันท์  โรงเรียนอนุบาลรักภาษา และโรงเรียนอารีย์วัฒนา  ทางโรงเรียนขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมและท่านผู้ปกครองทุกท่าน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 184 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 180 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3