Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1780 : การประชุมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (สัญจร)

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญจร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (สัญจร) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารซีเมออน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม 80 ท่าน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 159 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 203 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 200 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8