Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1779 : วันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห้องสมุด

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2561 ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห้องสมุดขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงาน และห้องสมุด สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันโยนไข่ การแข่งขันรถไฟฟ้า การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขัน STEM  ROBOTICS  กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีของสมุด และบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ Thailand 4.0 ในเขต EEC    ในกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดเเละท่านประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเบียร์เกมงาน “บูรพาจันท์วันวิชาการ”  ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาว  เก็จมณี นาคชำนาญ  ม.6/1
2. นาย  ชานน จึงเจริญพูน     ม.6/1
3.  นาย ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร    ม.6/1
4.  นางสาว ญาณิศา ภักดียัง    ม.6/1
5.  นางสาว ณัฐนันท์ วิเศษสุมน   ม.6/1
6.  นาย ปรีดี ไชยกิจ    ม.6/2
7.  นางสาว สิรินดา สุขสมเนตร   ม.6/1
8.  นางสาว กันต์กมล ตันติพันธุ์ไชย  ม.6/1
ครูผู้ควบคุม    นายวุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน  Rukby Robot Seniorรายการ World Robot Games Thailand Championship 2018ณ  The Hab ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธาณี
1.นายศิขรินทร์ ปุ้นต้นทอง   ม.2/6
2.นายกริช รัตนพันธุ์จักร์  ม.2/6
3.นายธนิสร ดีนาม  ม.2/6
4.นายภาราดร ยังเจริญ  ม.2/6
5.นายศุภกิตติ์ ศิริสูตร  ม.2/6
6.นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  ม.2/6
ครูผู้ฝึกสอน  นายวุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้ง 35 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว ชลธร คีตสิน  ม.5/1
นางสาว ฉัตรธิดา บุญลอย  ม.5/1
มิสพัฒนี   ผู้ประสานงาน

      

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 391 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 793 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 774 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20